Δοκιμή αίματος

Η αναιμία, που προκαλείται από ανεπάρκεια σιδήρου, αναπτύσσεται σταδιακά. Συνήθως μια μείωση της αιμοσφαιρίνης προηγείται από ένα στάδιο λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου.

Η αναιμία είναι μια μείωση της συγκέντρωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Τα διαγνωστικά κριτήρια για αυτήν την κατάσταση έχουν ως εξής:

 • Στα αρσενικά, τα ερυθροκύτταρα είναι μικρότερα από 4,0 * 10 12 / l. αιμοσφαιρίνη μικρότερη από 130 g / l; ο αιματοκρίτης είναι μικρότερος από 40%.
 • Στις γυναίκες, τα ερυθροκύτταρα είναι μικρότερα από 3,9 * 10 12 / l. αιμοσφαιρίνη μικρότερη από 120 g / l. ο αιματοκρίτης είναι μικρότερος από 36%.

Αναιμία ανεπάρκειας σιδήρου

Παραβιάζοντας τη σύνθεση της αίμης, η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα ανεπάρκειας σιδήρου στους ιστούς λόγω διαφόρων λόγων, παρατηρείται αναιμία από έλλειψη σιδήρου (IDA). Η αναιμία προηγείται από λανθάνουσα ανεπάρκεια σιδήρου ή ιστού χωρίς μείωση της αιμοσφαιρίνης και του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Λανθάνουσα έλλειψη σιδήρου

Σε πρώιμο στάδιο λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου (ιστών), κατά κανόνα τα εργαστηριακά δεδομένα της γενικής εξέτασης αίματος, οι βιοχημικές παράμετροι καθώς και τα κλινικά συμπτώματα παραμένουν φυσιολογικά. Στη συνέχεια, εξαιτίας της έλλειψης σιδήρου που έχει εναποτεθεί στους ιστούς, αναπτύσσεται το σιδεροπενικό σύνδρομο (σύνδρομο υποσιδήρωσης), που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως ξηρότητα, απολέπιση του δέρματος. σταυρωτή ραβδώσεις, εύθραυστα νύχια. ευθραυστότητα και απώλεια μαλλιών. ξηρές βλεννώδεις μεμβράνες, μυϊκή υποτονία, συχνές οξείες αναπνευστικές ιογενείς λοιμώξεις, παραμόρφωση της οσμής και της γεύσης. Οι βιοχημικοί δείκτες είναι συνήθως οι ακόλουθοι:

 • Υποπεριφεριναιμία (μειωμένη φερριτίνη).
 • Μείωση της συγκέντρωσης σιδήρου στον ορό.
 • Αυξημένη ολική ικανότητα δέσμευσης σιδήρου στον ορό λόγω των αυξημένων επιπέδων τρανσφερίνης.

Σε αυτό το στάδιο της λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου, μέχρι στιγμής δεν έχει διαταραχθεί η σύνθεση της αιμοσφαιρίνης, συνεπώς οι δείκτες αιμοσφαιρίνης, ερυθροκυττάρων, αιματοκρίτη και ερυθροκυττάρων (MCH, MSV, MCHC) και, συνεπώς, ο δείκτης χρώματος παραμένουν εντός του φυσιολογικού εύρους. Όταν μετατρέπεται μια έλλειψη λανθάνουσας ουσίας σιδήρου σε αναιμία, μια τέτοια παράμετρος όπως το RDW (ανισοκύττωση εμφανίζεται) μπορεί να είναι η πρώτη που αλλάζει.

Πηγή: Lugovskaya S.A., Pochtar M.E. Αιματολογικός άτλας. Μόσχα, 2004, σελ. 145 - 146.

Εικόνες 1, 3. Επιχρίσματα αίματος κάτω από το μικροσκόπιο, μεγέθυνση x1000, χρωματισμό Romanovsky-Giemsa.

Κανονικά-χρωμικά ερυθρά αιμοσφαίρια, γεμάτα εντελώς με αιμοσφαιρίνη. Δεν υπάρχει αναιμία. Αλλά το επίπεδο του σιδήρου στον ορό μπορεί να είναι ήδη κάτω από το φυσιολογικό.

Έτσι εμφανίζονται τα υποχρωμικά ερυθροκύτταρα (με τη μορφή δακτυλίων) σε περίπτωση αναιμίας με έλλειψη σιδήρου. Σε αυτή την περίπτωση, το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης είναι ήδη κάτω από το φυσιολογικό.

Κλινική περίπτωση 1:

Ένας 12χρονος ασθενής που υποβλήθηκε σε θεραπεία σε νοσοκομείο ημέρας με διάγνωση χοληδόχου δυσκινησίας έλαβε πλήρες αίμα. Σε σχέση με τις καταγγελίες για ευθραυστότητα και απώλεια μαλλιών, επίσης στο πλαίσιο μιας βιοχημικής μελέτης, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε ο ορισμός του σιδήρου στον ορό και της συνολικής ικανότητας δέσμευσης σιδήρου. Μια γενική εξέταση αίματος έδειξε φυσιολογικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης των 132 g / l, οι δείκτες ερυθροκυττάρων και ο αιματοκρίτης ήταν φυσιολογικοί. Ωστόσο, ο προσδιορισμός του σιδήρου στον ορό οδήγησε σε αποτέλεσμα 5,5 μmol / l σε χαμηλότερο φυσιολογικό όριο 8,8 μmol / l, OZHSS - 102 μmol / l σε ανώτερο φυσιολογικό όριο 72 μmol / l. Με βάση αυτό, ο γιατρός δήλωσε λανθάνουσα έλλειψη σιδήρου.

Κλινική περίπτωση 2:

Ένας 17χρονος ασθενής με καταγγελίες εμμηνορρυσιακών ανωμαλιών, μεταξύ άλλων μελετών, έλαβε πλήρες αίμα και προσδιορισμό του σιδήρου στον ορό και του OZHSS. Η αιμοσφαιρίνη ήταν κάτω από την κανονική: 112 g / l, αλλά όλοι οι δείκτες ερυθροκυττάρων ήταν εντός του φυσιολογικού εύρους, δηλ. ερυθροκυττάρων και ανισοκυττάρωσης με μικροκύττωση χαρακτηριστική της IDA δεν παρατηρήθηκε. Η βιοχημική μελέτη αποκάλυψε χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο 3,9 μmol / l και αυξημένη συγκέντρωση ozhs στον ορό 108 μmol / l. Ο γιατρός εξήγησε τα ευρήματα της παρουσίας λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου. Η αιτία της κανονικοχημικής αναιμίας, καθώς και το γεγονός της σιπεριπενίας, ήταν η απώλεια αίματος κατά τη συχνή και βαριά εμμηνορροϊκή αιμορραγία.

Βιοχημικά πρότυπα για δείκτες σημαντικούς για τη διάγνωση λανθάνουσας φάσης ανεπάρκειας σιδήρου

Ορός σιδήρου

Αρσενικά: 9,5-30 μmol / L

Θηλυκά: 8,8 - 27 μmol / l.

Φερριτίνη

Νεογέννητα και παιδιά έως ένα έτος - 25-200 μg / l.

Παιδιά ηλικίας από 1 έως 15 ετών - 30-140 mcg / l;

Άνδρες 20-250 mcg / l;

Γυναίκες 12-120 mcg / l.

Τα βιοχημικά πρότυπα σε διάφορα εργαστήρια μπορεί να ποικίλουν λόγω της χρήσης διαφορετικών συστημάτων δοκιμών. Οι κανονικές τιμές για το σίδηρο του ορού και το OZHSS δίνονται για τον προσδιορισμό της μεθόδου σιδηροζίνης με τα αντιδραστήρια της Vector-Best.

Για να εκτιμηθεί ο μεταβολισμός του σιδήρου στο σώμα, διεξάγεται επίσης μια δοκιμή για διαλυτούς υποδοχείς τρανσφερίνης σε πολλά εργαστήρια. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου διάγνωσης της λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου μπορεί να είναι ότι η συγκέντρωση αυτών των πρωτεϊνών δεν εξαρτάται από παθολογικές καταστάσεις ήπατος, ορμονικό υπόβαθρο, παρουσία φλεγμονωδών διεργασιών, ενώ, για παράδειγμα, η φερριτίνη είναι πρωτεΐνη οξείας φάσης, η συγκέντρωση της οποίας αυξάνεται με φλεγμονή. Ως αποτέλεσμα, η μελέτη μπορεί να παρουσιάσει μια κανονική περιεκτικότητα σε φερριτίνη, ενώ οι ιστοί είναι ήδη ανεπαρκείς στον σίδηρο.

Δημοσιεύτηκε στις 29 Μαρτίου 2017 από την olla
Κατηγορίες: βιοχημεία

Αναιμία ανεπάρκειας σιδήρου

Αυτός ο τύπος αναιμίας οφείλεται σε ανεπάρκεια σιδήρου στο ανθρώπινο σώμα ή σε μεγάλη απώλεια αίματος. Η αναιμία της ανεπάρκειας του σιδήρου δεν έχει αυστηρά συγκεκριμένα συμπτώματα. Τις περισσότερες φορές, συνοδεύεται από την ωχρότητα του δέρματος και των βλεννογόνων μεμβρανών, την αδικαιολόγητη αδυναμία, τη ζάλη.

Ο σίδηρος στο ανθρώπινο σώμα αποτελεί βασικό συστατικό του αίματος, ή πιο συγκεκριμένα της αιμοσφαιρίνης, που είναι μέρος των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Είναι αυτό το μέταλλο που δεσμεύει τα άτομα του οξυγόνου και τα μεταφέρει από τους πνεύμονες στους ιστούς του σώματος, επιτρέποντας στο σώμα να αναπνεύσει και κατά την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα.

Πηγές σιδήρου στο σώμα

Το σίδηρο εισέρχεται στο σώμα μέσω της τροφής και εκκρίνεται σε πολύ μικρές ποσότητες. Το υπόλοιπο του σιδήρου είναι τόσο σημαντικό που υπάρχει ένα αποθήκη στο συκώτι - ένα απόθεμα έκτακτης ανάγκης, το οποίο καταναλώνεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι οξεία αιμορραγία ή μακρά διακοπή στην παροχή σιδήρου από τα τρόφιμα, για παράδειγμα κατά τη νηστεία. Μόνο αφού καταναλώνονται όλα τα αποθέματα σιδήρου, η ανεπάρκεια του επηρεάζει το αίμα και αρχίζει η αναιμία.

Αιτίες αναιμίας ανεπάρκειας σιδήρου

Υπάρχουν δύο κύριες αιτίες αναιμίας της ανεπάρκειας σιδήρου: απώλεια αίματος και διακοπή του σιδήρου στο σώμα με τροφή. Όλα τα παρακάτω στοιχεία είναι παραλλαγές τους:

Απώλεια μεγάλης ποσότητας αίματος κάθε φορά, για παράδειγμα με τραυματισμούς, έτσι ώστε ο σίδηρος να χαθεί με το αίμα και η αποθήκη του δεν έχει χρόνο να ανακάμψει.

Αιμορραγία της μήτρας στις γυναίκες λόγω ενδομητρίωσης, ινομυωμάτων και ούτω καθεξής.

Μεγάλες και άφθονες περιόδους.

Κρυμμένη μακροχρόνια αιμορραγία από την πεπτική οδό, από αιμορροΐδες.

Κακή διατροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, τρόφιμα φτωχά σε σίδηρο (για παράδειγμα, χορτοφαγικά τρόφιμα, δίαιτες με ανεπαρκή σίδηρο, φολικό οξύ, βιταμίνη Β12).

Σε περίπτωση επαρκούς πρόσληψης σιδήρου από τροφή, ένα εμπόδιο στην απορρόφηση του σιδήρου από το σώμα μπορεί να είναι: κοιλιοκάκη, νόσος του Crohn, γαστρική παράκαμψη, γήρας.

Λαμβάνοντας φάρμακα που μειώνουν την απορρόφηση σιδήρου (αντιόξινα που περιέχουν ασβέστιο, almagel, ομεπραζόλη, ρανιτιδίνη, κλπ.),

Αναιμία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Η εγκυμοσύνη χωρίς επιπλέον πρόσληψη βιταμινών και μικροστοιχείων συνοδεύεται πολύ συχνά από αναιμία, καθώς η ανάγκη για βιταμίνες, σίδηρο και άλλα ιχνοστοιχεία στην μέλλουσα μητέρα αυξάνεται και η πρόσληψη παραμένει η ίδια.

Επίσης, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ορισμένες κληρονομικές ασθένειες, όπως η έλλειψη τρανσφερίνης (μια πρωτεΐνη που μεταφέρει σίδηρο στο αίμα), μπορεί να προκαλέσει αναιμία σε έλλειψη σιδήρου.

Λανθάνουσα αναιμία

Πριν από την αναιμία της ανεπάρκειας σιδήρου να δώσει τα πρώτα της συμπτώματα, βρίσκεται σε λανθάνουσα (λανθάνουσα) φάση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η έλλειψη σιδήρου αντισταθμίζεται από τα αποθέματά της στην αποθήκη του ήπατος, αυτό δεν επηρεάζει την ανθρώπινη ευεξία και η αιμοσφαιρίνη του αίματος βρίσκεται εντός του φυσιολογικού εύρους. Η κρυμμένη αναιμία απαντάται συχνότερα τυχαία μετά από εξέταση αίματος για φερριτίνη. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν εδώ και χρόνια σε αυτό το στάδιο της προ-αναιμίας, χωρίς να το γνωρίζουν.

Μια σαφής περίοδος αναιμίας έρχεται μετά την πλήρη κατανάλωση των αποθεμάτων σιδήρου. Η αιμοσφαιρίνη μειώνεται, ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα, υπάρχουν δυσάρεστα συμπτώματα.

Συμπτώματα αναιμίας από έλλειψη σιδήρου

Η αναιμία της ανεπάρκειας του σιδήρου δεν έχει αυστηρά συγκεκριμένα συμπτώματα. Τις περισσότερες φορές, συνοδεύεται από την ωχρότητα του δέρματος και των βλεννογόνων (στο στόμα, μέσα στα βλέφαρα), αδύνατη αδυναμία, ζάλη. Όλα αυτά μπορούν να παρατηρηθούν σε άλλες ασθένειες, οπότε αν υποπτεύεστε αναιμία, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό και να κάνετε μια εξέταση αίματος.

Διάγνωση αναιμίας ανεπάρκειας σιδήρου

Το πιο χαρακτηριστικό διαγνωστικό σημάδι της αναιμίας είναι η μείωση της αιμοσφαιρίνης στη δοκιμή αίματος. Η διάγνωση και το στάδιο καθορίζονται από τον γιατρό με βάση την ποσότητα αιμοσφαιρίνης στο αίμα:

 • Έλλειψη αναιμίας: Η αιμοσφαιρίνη είναι πάνω από 120 g / l στις γυναίκες και 130 g / l στους άνδρες.
 • Πρώτο βαθμό: μείωση της αιμοσφαιρίνης στα 90-120 g / l. Τα αποθέματα στην αποθήκη ξοδεύονται, η αιμοσφαιρίνη αρχίζει να μειώνεται. Πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και να λάβετε συμπληρώματα σιδήρου.
 • Δεύτερος βαθμός: αιμοσφαιρίνη 60-90 g / l - θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά τους λόγους, να συμβουλευτείτε έναν γιατρό και να αρχίσετε αμέσως τη θεραπεία.
 • Το τρίτο στάδιο: η αιμοσφαιρίνη κάτω από 60 g / l - απαιτείται επείγουσα νοσηλεία και εντατική θεραπεία. Ελλείψει εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης, είναι δυνατόν να υπάρξει δυσμενή έκβαση.

Η αναιμία της ανεπάρκειας του σιδήρου διαγνωρίζεται από εξετάσεις αίματος που περιλαμβάνουν πλήρη αίμα (ΟΑΚ). Πρόσθετες μελέτες περιλαμβάνουν: τη μέτρηση του επιπέδου της φερριτίνης στον ορό, το επίπεδο σιδήρου στον ορό, τη συνολική ικανότητα πρόσδεσης σιδήρου και / ή την τρανσφερίνη.

Στην περίπτωση της αναιμίας από έλλειψη σιδήρου, οι δοκιμές συνήθως παρουσιάζουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
- χαμηλή αιμοσφαιρίνη (Hg) και αιματοκρίτης (0,8-0,9 και κάτω). - χαμηλός μέσος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων, - χαμηλό επίπεδο φερριτίνης, - χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο στον ορό,
- υψηλά επίπεδα τρανσφερίνης ή συνολικής ικανότητας δέσμευσης σιδήρου στον ορό (OZHSS). - χαμηλό κορεσμό της τρασφερίνης με σίδηρο.

Εάν υπάρχει αμφιβολία για τη διάγνωση ή την υποψία λανθάνουσας αναιμίας, ο γιατρός μπορεί να συστήσει μια ανάλυση που ελέγχει την ποσότητα σιδήρου στο αίμα και στο ήπαρ. Αντικατοπτρίζει δείκτες όπως ο σίδηρος ορού, η ποσότητα τρανσφερίνης και φερριτίνης και OZHSS (ολική ικανότητα δέσμευσης σιδήρου στον ορό). Εάν αυξηθεί το OZHSS και μειωθεί η ποσότητα της φερριτίνης, πιθανότατα υπάρχει αναιμία με ανυπαρξία σιδήρου.

Θεραπεία της αναιμίας από ανεπάρκεια σιδήρου

Η αντιμετώπιση της αναιμίας από έλλειψη σιδήρου μπορεί να είναι αρκετά επίπονη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να γίνει. Οι κύριοι στόχοι είναι να εξαλειφθεί η αιτία της απώλειας αίματος και να αντισταθμιστεί η έλλειψη σιδήρου. Ένας δείκτης βελτίωσης είναι η φυσιολογική αιμοσφαιρίνη και τα ερυθροκύτταρα, έτσι κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να γίνουν αρκετές επαναλαμβανόμενες δοκιμές. Ανάλογα με τις συνθήκες και το ιστορικό της νόσου, η θεραπεία μπορεί να διαρκέσει από δυο μήνες έως τη ζωή.

Εάν η κύρια αιτία της αναιμίας είναι αιμορραγία, τότε η πρώτη εργασία είναι να σταματήσει. Για αιμορραγία από τον πεπτικό σωλήνα, είναι απαραίτητη μια πλήρης και ενδελεχής εξέταση από γαστρεντερολόγο για τον προσδιορισμό του επιπέδου και της πηγής απώλειας αίματος. Στην περίπτωση της αιμορραγίας της μήτρας, η θεραπεία πραγματοποιείται από έναν γυναικολόγο.

Η πλήρωση της ανεπάρκειας σιδήρου απαιτείται ούτως ή άλλως. Με ήπια αναιμία, η λήψη των χαπιών είναι αρκετή · οι ασθενείς με σιδήρου λαμβάνουν ενδοφλέβιες ενέσεις. Όσο περισσότερο σίδηρο περιέχεται σε ένα χάπι, τόσο το καλύτερο, αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται υπό την επίβλεψη ενός γιατρού. Η υπερβολική δόση σιδήρου μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνη με την ανεπάρκεια της.

Η απορρόφηση του σιδήρου στο σώμα με αναιμία

Η απορρόφηση του σιδήρου στο σώμα επιδεινώνεται εάν ληφθεί ταυτόχρονα με τσάι, καφέ, γάλα. Εντούτοις, το γάλα συνιστάται να πίνετε εάν εμφανιστεί ναυτία μετά τη λήψη των χαπιών. Το ασβέστιο και τα γαστρικά φάρμακα μειώνουν επίσης την απορρόφηση του σιδήρου.

Εάν υπάρχει κάποια επιλογή, θα πρέπει να προτιμούνται τα φάρμακα στα οποία το σίδηρο συνδυάζεται με ασκορβικό οξύ - βελτιώνει την απορρόφησή του. Δεν πρέπει να πίνετε σιδήρου ταυτόχρονα με ψευδάργυρο και χαλκό, επειδή ανταγωνίζονται στο έντερο για απορρόφηση.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η λήψη μεγάλων δόσεων σιδήρου μπορεί να μειώσει την αντίσταση του οργανισμού στις βακτηριακές λοιμώξεις. Συνεπώς, η θεραπεία πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενός γιατρού.

Έλεγχος αίματος για ενδείξεις σιδήρου, φυσιολογικές τιμές σε παιδιά ή ενήλικες

Με ανεπαρκή πρόσληψη σιδήρου από τα τρόφιμα ή με μεγάλη απώλεια αυτού του ιχνοστοιχείου, ένα άτομο αναπτύσσει αναιμία ανεπάρκειας σιδήρου. Αυτή η απόκλιση είναι ιδιαίτερα διαγνωσμένη σε βρέφη και έγκυες γυναίκες. Ο σίδηρος είναι σημαντικός για το σώμα επειδή εμπλέκεται στη μεταφορά οξυγόνου. Η έλλειψη, καθώς και η περίσσεια αυτού του ιχνοστοιχείου, επηρεάζουν αρνητικά πολλές λειτουργίες του σώματος. Ένα άτομο αρχίζει να υφίσταται σοβαρή κόπωση, δυσφορία, γρήγορο καρδιακό παλμό. Με αυτά τα συμπτώματα, ο γιατρός συνταγογραφεί μια ανάλυση του σιδήρου στον ορό.

Τι είναι η εξέταση αίματος για το σίδηρο

Το μεγαλύτερο μέρος του σιδήρου (Ferrum ή ferrum) στο σώμα περιέχει ερυθρά αιμοσφαίρια - ερυθρά αιμοσφαίρια, και συγκεκριμένα συστατικό τους - αιμοσφαιρίνη. Μια μικρή ποσότητα περιλαμβάνει επίσης ιστό και πλάσμα - υπό τη μορφή σύνθετων ενώσεων με την πρωτεΐνη τρανσφερίνης και στη σύνθεση της αιμοσιδεδίνης και της φερριτίνης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας το επίπεδο σιδήρου στο αίμα ποικίλλει σημαντικά. Γενικά, εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • ενεργοποιεί χρωστικές αναπνοής που μεταφέρουν οξυγόνο.
 • συμμετέχει στη σύνθεση αιμοσφαιρίνης και οξειδωτικών κυτταρικών αντιδράσεων.
 • εξασφαλίζει την κανονική λειτουργία των διαδικασιών σχηματισμού αίματος.
 • συμμετέχει στη δέσμευση και μεταφορά οξυγόνου, το διατηρεί σε ερυθρά αιμοσφαίρια.

Με έλλειψη σιδήρου, η διαδικασία της σύνθεσης της αιμοσφαιρίνης και η μεταφορά οξυγόνου σε όλο το σώμα διαταράσσεται. Η συνέπεια αυτού είναι η ανεπάρκεια οξυγόνου - η υποξία. Η υπέρβαση αυτού του ιχνοστοιχείου είναι λιγότερο συχνή, αλλά αποτελεί επίσης απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου του σιδήρου και των ανωμαλιών και να συνταγογραφήσει μια βιοχημική ανάλυση του σιδήρου.

Ενδείξεις

Η γενική ένδειξη για τον έλεγχο του αίματος για το σίδηρο είναι η υποψία αύξησης ή μείωσης του επιπέδου του. Αυτό συμβαίνει σε ορισμένες ασθένειες που ο γιατρός πρέπει να επιβεβαιώσει. Για τη μελέτη παίρνει φλεβικό αίμα. Η συγκέντρωση σιδήρου καθορίζεται από την ένταση του χρώματος του διαλύματος, η οποία εξαρτάται άμεσα από την ποσότητα αυτού του ιχνοστοιχείου. Μια τέτοια εξέταση αίματος για σίδηρο θεωρείται μία από τις πιο ακριβείς. Ενδείξεις για τη συμπεριφορά του είναι:

 • υποπτευόμενη αναιμία λόγω ανεπάρκειας σιδήρου.
 • διαφορική διάγνωση της αναιμίας.
 • αβιταμίνωση ή υποσιταμίνωση.
 • παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας της αναιμίας ·
 • δηλητηρίαση με χάπια σιδήρου.
 • διαταραχές της γαστρεντερικής οδού, οι οποίες παρεμβαίνουν στην κανονική απορρόφηση του σιδήρου.
 • αιμορραγία διαφόρων αιτιολογιών.
 • ανίχνευση στη γενική ανάλυση του αίματος για ανωμαλίες του σιδήρου όσον αφορά τα ερυθροκύτταρα και τον αιματοκρίτη.
 • φλεγμονώδεις διαδικασίες, οξείες μολυσματικές ασθένειες,
 • διάγνωση της αιμοχρωμάτωσης (κληρονομική παθολογία, στην οποία η ανταλλαγή σιδήρου είναι εξασθενημένη).

Πώς να προετοιμαστείτε

Για να γίνει ακριβέστερο το αποτέλεσμα της μελέτης, είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί σωστά η ανάλυση. Το αίμα μεταφέρεται με άδειο στομάχι το πρωί - από περίπου 8 έως 10 ώρες, επειδή αυτή τη φορά αντιπροσωπεύει τη μέγιστη συγκέντρωση φερρουμ. Τα συμπληρώματα σιδήρου θα πρέπει να αποσυρθούν 6 ημέρες πριν από τη διαδικασία. Για την ίδια περίοδο είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν τα λιπαρά και τηγανητά τρόφιμα από τη διατροφή. Η προετοιμασία απαιτεί κάποιους άλλους κανόνες:

 • την ημέρα πριν από τη διαδικασία αποκλεισμού του καπνίσματος και των αλκοολούχων ποτών.
 • τελευταία φορά για να φάει το φαγητό 8-9 ώρες πριν από τη μελέτη (πριν από την ανάλυση επιτρέπονται μόνο καθαρό νερό)?
 • μερικές ημέρες πριν από τη διαδικασία, σταματήστε τη χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών.
 • πριν από την ανάλυση, δεν υποβάλλονται σε φθοριογραφία και ακτινογραφία.
 • λίγες ημέρες πριν από την ανάλυση για τον περιορισμό της φυσικής δραστηριότητας.
 • καλός ύπνος τη νύχτα πριν από τη διαδικασία, για να αποφύγετε συναισθηματικό στρες.

Πώς να κάνετε μια ανάλυση

Η διαδικασία διεξάγεται σε εργαστηριακές συνθήκες. Το πρωί γύρω στις 8-10 ώρες, ο ασθενής πρέπει να έρθει στην κλινική. Ο ειδικός θα πάρει φλεβικό αίμα από την πτερωτή φλέβα χρησιμοποιώντας μια σύριγγα μιας χρήσης. Πριν από την έναρξη, το σημείο παρακέντησης απολυμαίνεται με ιατρικό αλκοόλ, στη συνέχεια αίμα λαμβάνεται από τη φλέβα. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 1,5 λεπτά και η διαδικασία είναι σχεδόν ανώδυνη. Το βιολογικό υλικό για ανάλυση είναι ορός. Αυτό σημαίνει ότι ο ειδικός τοποθετεί το συλλεγόμενο αίμα σε δοκιμαστικό σωλήνα, ο οποίος ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε ή δεν ήρθε σε επαφή με απορρυπαντικά.

Αποκρυπτογράφηση

Η αποκωδικοποίηση είναι ευθύνη ειδικού τεχνικού που εκτελεί τη διαδικασία στο εργαστήριο. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 3 ώρες. Δεδομένου ότι το επίπεδο σιδήρου ποικίλλει καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο κανόνας δεν είναι συγκεκριμένοι αριθμοί, αλλά διαστήματα τιμών. Για τους άνδρες, η μέση συγκέντρωση σιδήρου είναι 14,3-25,1 μmol / l, για τις γυναίκες - 10,7-21,5 μmol / l. Οι διαφορές σχετίζονται με φυσιολογική απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως, η οποία είναι εγγενής μόνο στους εκπροσώπους του ασθενέστερου φύλου. Υπάρχουν τρεις παραλλαγές των αποτελεσμάτων της ανάλυσης:

 • Εάν το επίπεδο σιδήρου είναι εντός των καθορισμένων διαστημάτων, αυτό υποδεικνύει μια κανονική ισορροπία ηλεκτρολυτών.
 • Όταν η ποσότητα του φερρου είναι κάτω από την κανονική, οι γιατροί διαγιγνώσκουν ανεπάρκεια σιδήρου (αναιμία).
 • Εάν ο ρυθμός του σιδήρου στη βιοχημική ανάλυση του αίματος ξεπεραστεί - οι ειδικοί δηλώνουν υπερβολική ποσότητα αυτού του στοιχείου στο σώμα.

Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ο γιατρός λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις τιμές που λαμβάνονται, αλλά και πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η διατροφή, ο έμμηνος κύκλος, η λήψη ορισμένων φαρμάκων. Πριν και κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως, οι γυναίκες έχουν αυξημένο επίπεδο σιδήρου. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να κάνετε μια ανάλυση μετά το πέρας της εμμήνου ρύσεως. Μερικές φορές ο ασθενής έχει διακυμάνσεις στο επίπεδο του σιδήρου: συνδέονται με μια απότομη αύξηση της πρόσληψης του κρέατος από τον ασθενή. Το επίπεδο αυτού του μικροστοιχείου επηρεάζεται επίσης από φάρμακα, όπως:

 • ακετυλοσαλικυλικό οξύ.
 • Μεθοτρεξάτη;
 • από του στόματος αντισυλληπτικά.
 • αντιβιοτικά ·
 • οιστρογόνα φάρμακα.
 • Μετφορμίνη;
 • Ασπαραγινάση.
 • Κορτιζόλη.
 • Χοληστυραμίνη;
 • φάρμακα με τεστοστερόνη.

Ο ρυθμός του σιδήρου στο αίμα

Οι δείκτες του επιπέδου αυτού του στοιχείου εξαρτώνται όχι μόνο από το φύλο, αλλά και από την ηλικία. Για κάθε ηλικιακή κατηγορία, οι γιατροί καθόρισαν το δικό τους ποσοστό σιδήρου στον ορό του αίματος. Τα νεογνά έχουν μείωση του όγκου του σιδήρου για αρκετές ώρες μετά τη γέννηση. Καθώς ωριμάζουν, το επίπεδό τους αυξάνεται σταδιακά. Οι συγκεκριμένοι κανόνες του σιδήρου στο αίμα των γυναικών και των ανδρών σε σχέση με την ηλικία αντικατοπτρίζονται στον πίνακα:

Ηλικία

Πρότυπο για τις γυναίκες, mol / l

Πρότυπο για τους άνδρες, mol / l

Από 1 μήνα σε 1 έτος

Από 10 έως 13 χρόνια

Από 13 έως 16 χρόνια

16 έως 18 ετών

Χαμηλά επίπεδα σιδήρου στο αίμα

Τα κύρια σημεία της έλλειψης σιδήρου είναι συμπτώματα αναιμίας. Αυτά περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, μύγες που αναβοσβήνουν πριν από τα μάτια, ξηρό και απαλό δέρμα. Από εξωτερικά σημάδια σημειώνονται και εύθραυστα νύχια, τριχόπτωση. Σε πρώιμο στάδιο, τα συμπτώματα δεν είναι πολύ έντονα. Με την πάροδο του χρόνου, όταν τα αποθέματα του ferrum εξαντλούνται εντελώς, το άτομο αρχίζει να αισθάνεται αδύναμο, ημικρανία και ζάλη. Στο επόμενο στάδιο της αναιμίας, ενώνονται και άλλα σημεία:

 • πόνος στο στήθος.
 • ασυνήθιστες προτιμήσεις γεύσης (επιθυμία να φάει κιμωλία ή πηλό)?
 • αδυναμία στα πόδια.
 • δυσκολία στην αναπνοή.
 • έλλειψη όρεξης.
 • μυϊκή υποτονία.

Λόγοι

Η κύρια αιτία της ανεπάρκειας σιδήρου είναι η ανεπαρκής πρόσληψη σιδήρου με τροφή, δηλ. τροφική ανεπάρκεια σιδήρου. Αυτό συμβαίνει κάτω από μια αυστηρή διατροφή, τον υποσιτισμό. Η έλλειψη σιδήρου είναι χαρακτηριστική των χορτοφάγων, αφού το σίδηρο από το κρέας απορροφάται πιο εύκολα από το σώμα από το λαχανικό. Το ίδιο παρατηρείται και στα παιδιά κάτω των 2 ετών και στους εφήβους κατά την εφηβεία. Η έλλειψη σιδήρου σε αυτά οφείλεται στην ταχεία ανάπτυξη, η οποία απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ιχνοστοιχείων. Εκτός από τη διατροφή και την ηλικία, οι λόγοι για την έλλειψη αυτού του ιχνοστοιχείου περιλαμβάνουν:

 • Αναιμία ανεπάρκειας σιδήρου.
 • υπερβολική άσκηση;
 • χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, χολόσταση, νεφρωσικό σύνδρομο,
 • πλούσια εμμηνόρροια.
 • ηπατίτιδα, κίρρωση του ήπατος,
 • υποθυρεοειδισμός;
 • θρομβοπενία,
 • χρόνια κόπωση?
 • γαστρίτιδα με μειωμένη ικανότητα έκκρισης.
 • εντεροκολίτιδα, εντερίτιδα.
 • όγκοι στο στομάχι και τα έντερα.
 • αιμορραγία στον γαστρεντερικό σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων των όγκων.
 • τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
 • αιμορραγία της μήτρας.
 • παρατεταμένες λοιμώξεις.
 • απώλεια αίματος κατά τη χειρουργική επέμβαση
 • περίοδο θηλασμού ·
 • ανορεξία.
 • εμμηνόπαυση;
 • οστεομυελίτιδα, ρευματισμός;
 • έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Με φυσιολογική αιμοσφαιρίνη

Η έλλειψη ενός σιδηρομαγνήτη με φυσιολογικό επίπεδο αιμοσφαιρίνης υποδηλώνει μια λανθάνουσα (λανθάνουσα) έλλειψη σιδήρου. Λόγω του γεγονότος ότι σε πρώιμο στάδιο της έλλειψης αυτού του ιχνοστοιχείου το σώμα παραμορφώνει τα δικά του ενζυμικά συστήματα και το αποσύρει από τα δικά του αποθέματα. Για το λόγο αυτό, οι εναπομείναντες αριθμοί αίματος παραμένουν φυσιολογικοί, ο αριθμός των ερυθροκυττάρων και της αιμοσφαιρίνης δεν μειώνεται - αλλά μόνο η ολική ικανότητα δέσμευσης σιδήρου στον ορό αλλάζει. Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι το ferrum στο σώμα υπάρχει σε 3 τύπους:

 • κυτταρική - ως μέρος της αιμοσφαιρίνης.
 • εξωκυτταρικά - με τη μορφή ελεύθερων ιχνοστοιχείων πλάσματος, πρωτεϊνών μεταφοράς ·
 • με τη μορφή αποθεμάτων - αιμοσιριδίνη, φερριτίνη.

Η αιμοσφαιρίνη επηρεάζει μόνο το επίπεδο του κυτταρικού σιδηρομαγνήτη, αλλά η μείωση της ποσότητας του εξωκυττάριου σιδήρου στην αρχή προχωρά χωρίς αναιμία. Η αιμοσφαιρίνη μειώνεται, αλλά μόνο με το χρόνο. Αυτό διαγιγνώσκεται αφού η λανθάνουσα έλλειψη σιδήρου λόγω της πλήρους εξάντλησης των αποθεμάτων της μετατρέπεται σε αναιμία της ανεπάρκειας σιδήρου. Η ανεπάρκεια σιδήρου στην φυσιολογική αιμοσφαιρίνη παρατηρείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • κατά παράβαση της ανταλλαγής ορυκτών.
 • μετά από αιμοκάθαρση, αναγκαστική διούρηση.
 • μετά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την διέγερση της αφόδευσης ή της ούρησης.

Πώς να αυξήσετε

Η σοβαρή αναιμία αντιμετωπίζεται για έξι μήνες και περισσότερο, η ηπιότερη μορφή - για 2 μήνες. Τα φάρμακα που περιέχουν σίδηρο συνταγογραφούνται στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, αλλά εκτός από τη λήψη τους, ένα άτομο πρέπει να ακολουθήσει ειδική δίαιτα. Δεδομένου ότι η ανεπάρκεια σιδήρου συνδέεται συχνά με σφάλματα διατροφής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να επανεξετάσετε το μενού σας. Η δίαιτα πρέπει να περιλαμβάνει προϊόντα που περιέχουν το μέγιστο ποσό αυτού του στοιχείου:

 • φαγόπυρο?
 • ήπατος.
 • φιστίκια ·
 • σπανάκι ·
 • φακές ·
 • πλιγούρι βρώμης;
 • καλαμπόκι?
 • κάσιους.
 • dogwood;
 • μπρόκολο;
 • θάμνος θάλασσας?
 • βόειο κρέας ·
 • αποξηραμένα βερίκοκα ·
 • κοτόπουλο?
 • τεύτλα ·
 • μήλα;
 • ψάρια;
 • όσπρια ·
 • κρόκο κοτόπουλου?
 • σπόρους κολοκύθας?
 • αποξηραμένα μανιτάρια.

Κάθε μέρα πρέπει να τρώτε τρόφιμα πρωτεϊνών, επειδή η πρωτεΐνη εμπλέκεται στην κατασκευή της αιμοσφαιρίνης, η οποία εμπλέκεται περαιτέρω στον εμπλουτισμό του σώματος με οξυγόνο. Για να ενισχυθεί η απορρόφηση του σιδήρου στο έντερο, είναι απαραίτητο να εισάγεται ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) στη διατροφή - περιέχεται σε εσπεριδοειδή και ξινολάχανο. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η ανεπάρκεια σιδήρου προκαλείται από έλλειψη φολικού οξέος. Στην περίπτωση αυτή, οι γυναίκες συνταγογραφούνται με τη μορφή ναρκωτικών, αν και περιέχονται επίσης σε τρόφιμα όπως λάχανο και κεφίρ.

Ο δεύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της έλλειψης σιδήρου - συμπληρώματα σιδήρου. Εάν η απορρόφηση φαρμάκων από τον γαστρεντερικό σωλήνα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, τότε ο ασθενής έχει συνταγογραφήσει παρεντερικές μορφές αυτών των φαρμάκων. Χορηγούνται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά σε κρίσιμη μείωση της αιμοσφαιρίνης ή του σιδήρου. Στην πρώτη περίπτωση, χορηγείται μια δόση δοκιμής που θα βοηθήσει στην εξάλειψη των παρενεργειών. Συχνά, οι ενέσεις συνδυάζονται με μεταγγίσεις αίματος. Οι ενέσεις παράγονται κυρίως με βάση τρισθενή σιδήρου:

Χορηγούνται ενδομυϊκά, διότι με ενδοφλέβια έγχυση ο κίνδυνος αλλεργίας είναι υψηλός. Τα φάρμακα χορηγούνται αραιωμένα με αλατούχο διάλυμα σε ρυθμό 50 mg / λεπτό. Κάθε εβδομάδα, κάντε 2 ενέσεις. Η μέση δόση για έναν ενήλικα είναι 100 mg ανά χορήγηση. Η διάρκεια της θεραπείας διαρκεί 2-3 εβδομάδες. Ενδείξεις για ενδοφλέβια χορήγηση είναι ασθένειες της γαστρεντερικής οδού, οι οποίες μειώνουν την απορρόφηση του σιδήρου.

Κατά τη χρήση από του στόματος μορφών φαρμάκων που περιέχουν σίδηρο, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει 20-30 mg του θρεπτικού συστατικού που λείπει την ημέρα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε φάρμακα με βάση:

 • Σιδήρου σιδήρου. Θεωρείται παρωχημένη, αλλά λιγότερο δαπανηρή. Ανατίθεται στην αυξημένη οξύτητα του στομάχου, επειδή το υδροχλωρικό οξύ παραβιάζει την απορρόφηση του σιδήρου τρισθενούς σιδήρου. Παραδείγματα αυτής της ομάδας φαρμάκων είναι θειικό, γλυκονικό και χλωριούχο σίδηρο. Η επίδραση της θεραπείας παρατηρείται από αυτούς την 10-12 ημέρα της πορείας της θεραπείας.
 • Θειικός σίδηρος. Επιλέγονται κυρίως στο αρχικό στάδιο θεραπείας ανεπάρκειας σιδήρου. Αυτά τα φάρμακα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και δεν απαιτούν αυστηρά διαστήματα μεταξύ των γευμάτων και των χαπιών. Μείον - η βιοδιαθεσιμότητά τους είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τα δισθενή. Παραδείγματα παρασκευασμάτων τρισθενούς σιδήρου είναι τα Ferrocene, Ferrum Lek, Maltofer.

Αυξημένη περιεκτικότητα σε σίδηρο στο αίμα

Μια κατάσταση στην οποία το επίπεδο ferrum στο αίμα είναι αυξημένη είναι πιο σπάνια από την έλλειψη σιδήρου. Η υπέρβαση αυτού του στοιχείου διαγιγνώσκεται όταν η είσοδός του στο σώμα υπερβαίνει την κατανάλωση και την απέκκριση. Μια κρίσιμη τιμή είναι 30,4 μmol / L Εάν ο αριθμός αυτός ξεπεραστεί, ο ασθενής διαγνωστεί με περίσσεια σιδηρού. Αυτό είναι δυνατό με μερικές ασθένειες και υπερβολική δόση παρασκευασμάτων σιδήρου. Τα συμπτώματα αυτής της απόκλισης είναι:

 • πόνος στις αρθρώσεις και πρήξιμο.
 • απώλεια της όρεξης.
 • αρθρίτιδα;
 • ναυτία, έμετος, καούρα.
 • δυσκοιλιότητα ή διάρροια.
 • απώλεια μαλλιών?
 • μυϊκή πληγή?
 • μειωμένη λίμπιντο.

Λόγοι

Ένας λιγότερο επικίνδυνος λόγος για την υπέρβαση αυτού του ιχνοστοιχείου είναι η υπερβολική δόση φαρμάκων που περιέχουν σίδηρο. Στην περίπτωση αυτή, ακυρώνονται, μετά το οποίο το επίπεδο σιδήρου σε μερικές ημέρες πρέπει να επανέλθει στο φυσιολογικό. Η υπερδοσολογία εμφανίζεται όταν καταναλώνετε έως και 200 ​​mg σιδήρου ημερησίως. Οι λόγοι για την υπέρβαση περιλαμβάνουν ορισμένες ασθένειες και ειδικές περιπτώσεις:

 • αιμοχρωμάτωση;
 • διαφορετικοί τύποι αναιμίας (αιμολυτικό, απλαστικό, σιδεροβλαστικό, υποπλαστικό)
 • hemosiderosis;
 • θαλασσαιμία;
 • προεμμηνορροϊκή περίοδος.
 • συχνές μεταγγίσεις αίματος.
 • ιική και οξεία ηπατίτιδα.
 • παραβιάσεις ανταλλαγής σιδήρου ·
 • οξεία νέκρωση του ήπατος.
 • χρόνια χολοκυστίτιδα.
 • ηπατοπάθεια.

Πώς να μειώσετε

Σε αντίθεση με τη θεραπεία της ανεπάρκειας σιδήρου, για να μειωθεί το επίπεδο του σιδήρου, απαιτείται να εξαιρούνται τα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα που αναφέρονται παραπάνω. Αυτά είναι το κρέας, τα φασόλια, τα μανιτάρια, τα θαλασσινά, τα μήλα, τα αχλάδια, κλπ. Πρέπει επίσης να σταματήσετε φάρμακα που βελτιώνουν την απορρόφηση αυτού του στοιχείου στα έντερα. Αυτό ισχύει για τις βιταμίνες Β και C, το φολικό οξύ. Από τα φάρμακα για να μειώσετε το επίπεδο της βοήθειας ferrum:

 • επταπεπτίδια.
 • ηπατοπροστατευτικά ·
 • παρασκευάσματα ψευδαργύρου.
 • παράγοντες συμπλοκοποίησης.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν φάρμακα δέσμευσης σιδήρου όπως τετακίνη ασβεστίου, δεφεροξαμίνη, δεσφεράλη. Εκτός από τα φάρμακα, εκτελούνται ειδικές διαδικασίες:

 • Φλεβοτομή - διαλείπουσα αιμορραγία. Περίπου 350 ml αίματος λαμβάνεται από ένα άτομο κάθε εβδομάδα.
 • Hirudotherapy. Πρόκειται για μια θεραπεία με βδέλλες που τρέφονται με ανθρώπινο αίμα. Λόγω αυτής της διαδικασίας και μειωμένων επιπέδων σιδήρου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το αίμα χάνει την αιμοσφαιρίνη.
 • Μεταγγίσεις αίματος δωρητών. Αυτή η δωρεά ονομάζεται επίσης ανταλλαγή. Συνίσταται στην άντληση αίματος από την κυκλοφορία του αίματος και την ταυτόχρονη έγχυση του δότη.

Κρυμμένα συμπτώματα ανεπάρκειας σιδήρου

Εικόνα από την τοποθεσία lori.ru Η έλλειψη σιδήρου συμβαίνει με τη χρόνια περιορισμένη πρόσληψη σιδήρου από τα τρόφιμα ή με την απότομη αύξηση της απώλειας με μικρές ή πιο σημαντικές αιμορραγίες. Η κλινική εκδήλωση ανεπάρκειας σιδήρου είναι ο σχηματισμός αναιμίας από έλλειψη σιδήρου.

Γενικά δεδομένα

Το σίδηρο στο σώμα περιέχει μόνο 4-5 γραμμάρια, αν και ο βιολογικός ρόλος του είναι ανεκτίμητος. Είναι μέρος της αιμοσφαιρίνης που μεταφέρει οξυγόνο, ένζυμα που εκτελούν προστατευτικές λειτουργίες και μυϊκές πρωτεΐνες που ευθύνονται για την ενεργό κίνηση και τη δύναμη. Με την παρατεταμένη ανεπαρκή πρόσληψη αυτού του ιχνοστοιχείου με τροφή υπάρχει πρώτα μια λανθάνουσα ή κρυμμένη ανεπάρκεια σιδήρου που ανιχνεύεται μόνο με εργαστηριακές εξετάσεις και μια σαφής, κλινικά έντονη ανεπάρκεια σιδήρου, η οποία αποτελεί σημάδια αναιμίας.

Αιτίες και συνθήκες για την ανάπτυξη ανεπάρκειας σιδήρου

Η έλλειψη σιδήρου στο σώμα σχηματίζεται όταν υπάρχει ανισορροπία μεταξύ πρόσληψης σιδήρου και απώλειας σιδήρου, όταν οι απώλειες κυριαρχούν. Οι κύριες αιτίες του ελλείμματος:

Η λανθάνουσα ανεπάρκεια σιδήρου ανιχνεύεται στο βιοχημικό επίπεδο, ενώ η έλλειψη σιδήρου αντισταθμίζεται από το άγχος των ενζυμικών συστημάτων και την απομάκρυνση του σιδήρου από τα αποθέματα του σώματος. Μια κλινικά έντονη ανεπάρκεια σιδήρου συμβαίνει όταν τα αποθέματα του σώματος είναι ήδη ελλιπή, όλα τα αποθέματα εξαντλούνται και η παροχή σιδήρου δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την απώλεια.
Η ανεπάρκεια σιδήρου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, σε μικρά παιδιά και άτομα που εργάζονται σκληρά. Οι εκδηλώσεις τους μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα και έντονα.

Εκδηλώσεις ανεπάρκειας σιδήρου

Η κρυφή ανεπάρκεια σιδήρου προσδιορίζεται μόνο στο αίμα, ενώ η ελάττωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της αιμοσφαιρίνης μπορεί να μην είναι, αλλά η συνολική ικανότητα δέσμευσης σιδήρου των ορών μειώνει το επίπεδο ορισμένων ειδικών ενζύμων. Με μια σαφή ανεπάρκεια σιδήρου, εμφανίζονται συμπτώματα που καθιστούν δυνατή την υποψία αναιμίας μόνο στο γενικό πληθυσμό. Αυτές περιλαμβάνουν κόπωση με αδυναμία, προσβολές δύσπνοιας και αίσθημα παλμών κατά τη διάρκεια φυσιολογικής άσκησης, σκοτάδι στα μάτια με ζάλη, πονοκεφάλους με εμβοές, οξεία χρώση του δέρματος και ορατές βλεννώδεις μεμβράνες. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις παραβίασης του τροφικού ιστού: ξηρότητα και ξεφλούδισμα του δέρματος, νύχια και μαλλιά επιδεινώνονται, γεύση αλλαγές, υπάρχει η επιθυμία να φάει κιμωλία, γη ή ασβέστιο, αναπτύσσεται ατροφία του βλεννογόνου, ξηροστομία, επιδείνωση των δοντιών, συχνά στοματίτιδα. Η φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος (γαστρίτιδα, κολίτιδα, δυσκοιλιότητα), συκώτι (JVP ή ηπατόζωση), καρδιαγγειακή (μείωση πίεσης, αίσθημα παλμών) και νευρικό σύστημα (προβλήματα ύπνου, απάθεια, απώλεια μνήμης). Μειωμένη αντοχή στις λοιμώξεις.

Διάγνωση ανεπάρκειας σιδήρου

Πώς να προσδιορίσετε την ανεπάρκεια σιδήρου πριν από κλινικά έντονες εκδηλώσεις; Αυτό βοηθά στην εργαστηριακή διάγνωση. Στο αίμα υπάρχει μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της αιμοσφαιρίνης σε διαφορετικό βαθμό, το μέγεθος και ο βαθμός κορεσμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων με μείωση της αιμοσφαιρίνης, οι βιοχημικές παράμετροι αίματος αλλάζουν επίσης: ο σίδηρος του ορού μειώνεται, αυξάνονται τα επίπεδα OGSS, η μεταβολή και τα επίπεδα φερριτίνης.

Θεραπεία

Πώς να αντισταθμίσει την έλλειψη σιδήρου; Με μια διατροφή πλούσια σε τρόφιμα που περιέχουν σίδηρο, μπορεί να πραγματοποιηθεί προφύλαξη, αλλά δεν αντισταθμίζει μια κλινικά σημαντική ανεπάρκεια σιδήρου. Με συμπτώματα ανεπάρκειας σιδήρου, μόνο η θεραπεία με φάρμακα σιδήρου είναι αποτελεσματική: σε ήπιες μορφές - δισκία, σιρόπια, σταγόνες, σε σοβαρές μορφές - ενέσεις. Για να αυξηθεί η απορρόφηση του σιδήρου, είναι απαραίτητες βιταμίνες της ομάδας Β και ασκορβικό οξύ. Βελτιώνουν την απορρόφηση και τον μετασχηματισμό του σιδήρου. Η θεραπεία της ανεπάρκειας σιδήρου για μεγάλο χρονικό διάστημα - ένας έως τρεις μήνες, μια θεραπευτική δόση λαμβάνεται μέχρι να επιτευχθούν οι φυσιολογικές παράμετροι του αίματος και άλλες τρεις έως έξι μήνες για την αναπλήρωση των αποθεμάτων σιδήρου στα όργανα αποκατάστασης και όλα αυτά με βάση την καλή διατροφή. Η πρόγνωση της έλλειψης σιδήρου είναι ευνοϊκή και με την έγκαιρη διόρθωση εξαλείφεται εντελώς. Συντάκτης: Alena Paretskaya, παιδίατρος

Η αναιμία, που προκαλείται από ανεπάρκεια σιδήρου, αναπτύσσεται σταδιακά. Συνήθως μια μείωση της αιμοσφαιρίνης προηγείται από ένα στάδιο λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου. Η αναιμία είναι μια μείωση της συγκέντρωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Τα διαγνωστικά κριτήρια για αυτήν την κατάσταση έχουν ως εξής:

 • Στους άνδρες, τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μικρότερα από 4,0 * 1012 / l. αιμοσφαιρίνη μικρότερη από 130 g / l; ο αιματοκρίτης είναι μικρότερος από 40%.
 • Στις γυναίκες, τα ερυθροκύτταρα είναι μικρότερα από 3,9 * 1012 / l. αιμοσφαιρίνη μικρότερη από 120 g / l. ο αιματοκρίτης είναι μικρότερος από 36%.

Αναιμία ανεπάρκειας σιδήρου

Παραβιάζοντας τη σύνθεση της αίμης, η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα ανεπάρκειας σιδήρου στους ιστούς λόγω διαφόρων λόγων, παρατηρείται αναιμία από έλλειψη σιδήρου (IDA). Η αναιμία προηγείται από λανθάνουσα ανεπάρκεια σιδήρου ή ιστού χωρίς μείωση της αιμοσφαιρίνης και του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Λανθάνουσα έλλειψη σιδήρου

Σε πρώιμο στάδιο λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου (ιστών), κατά κανόνα τα εργαστηριακά δεδομένα της γενικής εξέτασης αίματος, οι βιοχημικές παράμετροι καθώς και τα κλινικά συμπτώματα παραμένουν φυσιολογικά. Στη συνέχεια, εξαιτίας της έλλειψης σιδήρου που έχει εναποτεθεί στους ιστούς, αναπτύσσεται το σιδεροπενικό σύνδρομο (σύνδρομο υποσιδήρωσης), που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως ξηρότητα, απολέπιση του δέρματος. σταυρωτή ραβδώσεις, εύθραυστα νύχια. ευθραυστότητα και απώλεια μαλλιών. ξηρές βλεννώδεις μεμβράνες, μυϊκή υποτονία, συχνές οξείες αναπνευστικές ιογενείς λοιμώξεις, παραμόρφωση της οσμής και της γεύσης. Οι βιοχημικοί δείκτες είναι συνήθως οι ακόλουθοι:

 • Υποπεριφεριναιμία (μειωμένη φερριτίνη).
 • Μείωση της συγκέντρωσης σιδήρου στον ορό.
 • Αυξημένη ολική ικανότητα δέσμευσης σιδήρου στον ορό λόγω των αυξημένων επιπέδων τρανσφερίνης.

Σε αυτό το στάδιο της λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου, μέχρι στιγμής δεν έχει διαταραχθεί η σύνθεση της αιμοσφαιρίνης, συνεπώς οι δείκτες αιμοσφαιρίνης, ερυθροκυττάρων, αιματοκρίτη και ερυθροκυττάρων (MCH, MSV, MCHC) και, συνεπώς, ο δείκτης χρώματος παραμένουν εντός του φυσιολογικού εύρους. Όταν μετατρέπεται μια έλλειψη λανθάνουσας ουσίας σιδήρου σε αναιμία, μια τέτοια παράμετρος όπως το RDW (ανισοκύττωση εμφανίζεται) μπορεί να είναι η πρώτη που αλλάζει.

Κανονικά-χρωμικά ερυθρά αιμοσφαίρια, γεμάτα εντελώς με αιμοσφαιρίνη. Δεν υπάρχει αναιμία. Αλλά το επίπεδο του σιδήρου στον ορό μπορεί να είναι ήδη κάτω από το φυσιολογικό.

Έτσι εμφανίζονται τα υποχρωμικά ερυθροκύτταρα (με τη μορφή δακτυλίων) σε περίπτωση αναιμίας με έλλειψη σιδήρου. Σε αυτή την περίπτωση, το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης είναι ήδη κάτω από το φυσιολογικό. Πηγή: Lugovskaya S.A., Pochtar M.E. Αιματολογικός άτλας. Moscow, 2004, σελ. 145 - 146. Κλινική περίπτωση 1: Ένας 12χρονος ασθενής που υποβλήθηκε σε θεραπεία σε ένα νοσοκομείο ημερησίως με διάγνωση χοληδόχου δυσκινησίας έλαβε πλήρες αίμα. Σε σχέση με τις καταγγελίες για ευθραυστότητα και απώλεια μαλλιών, επίσης στο πλαίσιο μιας βιοχημικής μελέτης, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε ο ορισμός του σιδήρου στον ορό και της συνολικής ικανότητας δέσμευσης σιδήρου. Μια γενική εξέταση αίματος έδειξε φυσιολογικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης των 132 g / l, οι δείκτες ερυθροκυττάρων και ο αιματοκρίτης ήταν φυσιολογικοί. Ωστόσο, ο προσδιορισμός του σιδήρου στον ορό οδήγησε σε αποτέλεσμα 5,5 μmol / l σε χαμηλότερο φυσιολογικό όριο 8,8 μmol / l, OZHSS - 102 μmol / l σε ανώτερο φυσιολογικό όριο 72 μmol / l. Με βάση αυτό, ο γιατρός δήλωσε λανθάνουσα έλλειψη σιδήρου. Κλινική περίπτωση 2: Ένας 17χρονος ασθενής με παράπονα για ακανόνιστη εμμηνόρροια, μεταξύ άλλων, συνταγογράφησε πλήρες αίμα και προσδιορισμό του σιδήρου στον ορό και του OZHSS. Η αιμοσφαιρίνη ήταν κάτω από την κανονική: 112 g / l, αλλά όλοι οι δείκτες ερυθροκυττάρων ήταν εντός του φυσιολογικού εύρους, δηλ. ερυθροκυττάρων και ανισοκυττάρωσης με μικροκύττωση χαρακτηριστική της IDA δεν παρατηρήθηκε. Η βιοχημική μελέτη αποκάλυψε χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο 3,9 μmol / l και αυξημένη συγκέντρωση ozhs στον ορό 108 μmol / l. Ο γιατρός εξήγησε τα ευρήματα της παρουσίας λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου. Η αιτία της κανονικοχημικής αναιμίας, καθώς και το γεγονός της σιπεριπενίας, ήταν η απώλεια αίματος κατά τη συχνή και βαριά εμμηνορροϊκή αιμορραγία.

Βιοχημικά πρότυπα για δείκτες σημαντικούς για τη διάγνωση λανθάνουσας φάσης ανεπάρκειας σιδήρου

Ορός σιδήρου

Αρσενικά: 9,5-30 μmol / l. Γυναίκες: 8,8 - 27 μmol / l. OZHSS: 45 - 72 μmοl / l

Φερριτίνη

Νεογέννητα και παιδιά έως ένα έτος - 25-200 μg / l. Παιδιά ηλικίας από 1 έως 15 ετών - 30-140 mcg / l; Άνδρες 20-250 mcg / l; Γυναίκες 12-120 mcg / l. Τα βιοχημικά πρότυπα σε διάφορα εργαστήρια μπορεί να ποικίλουν λόγω της χρήσης διαφορετικών συστημάτων δοκιμών. Οι κανονικές τιμές για το σίδηρο του ορού και το OZHSS δίνονται για τον προσδιορισμό της μεθόδου σιδηροζίνης με τα αντιδραστήρια της Vector-Best. Για να εκτιμηθεί ο μεταβολισμός του σιδήρου στο σώμα, διεξάγεται επίσης μια δοκιμή για διαλυτούς υποδοχείς τρανσφερίνης σε πολλά εργαστήρια. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου διάγνωσης της λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου μπορεί να είναι ότι η συγκέντρωση αυτών των πρωτεϊνών δεν εξαρτάται από παθολογικές καταστάσεις ήπατος, ορμονικό υπόβαθρο, παρουσία φλεγμονωδών διεργασιών, ενώ, για παράδειγμα, η φερριτίνη είναι πρωτεΐνη οξείας φάσης, η συγκέντρωση της οποίας αυξάνεται με φλεγμονή. Ως αποτέλεσμα, η μελέτη μπορεί να παρουσιάσει μια κανονική περιεκτικότητα σε φερριτίνη, ενώ οι ιστοί είναι ήδη ανεπαρκείς στον σίδηρο.

Καλή μέρα! Εκείνοι που μας προσχώρησαν πρόσφατα, αναρωτιούνται πιθανώς ποιο είναι το σημείο έλλειψης σιδήρου και προβλήματα με τον θυρεοειδή αδένα. Ως εκ τούτου, ποιος δεν γνωρίζει για αυτή τη σχέση, σας παρακαλώ να διαβάσετε τα δύο προηγούμενα άρθρα για να διαπιστώσετε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Στο άρθρο "Η έλλειψη σιδήρου και ο υποθυρεοειδισμός: πού είναι η σύνδεση;" Θα μάθετε πώς επηρεάζονται το επίπεδο του σιδήρου και του θυρεοειδούς αδένα και στο άρθρο "Διάγνωση της έλλειψης σιδήρου" θα ανακαλύψετε μια εντελώς νέα προσέγγιση στη διάγνωση της έλλειψης σιδήρου. Υποσχέθηκα στους τακτικούς αναγνώστες ότι θα μιλήσω για τη θεραπεία της αναιμίας, αλλά θα το κάνω στο επόμενο άρθρο και σήμερα θέλω να επισημάνω λεπτομερέστερα το ζήτημα της λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου και της λανθάνουσας αναιμίας, διότι υποψιάζομαι ότι αυτό το πρόβλημα δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από πολλούς, αλλά μάταια. Θα σας δείξω ποια μη ειδικά συμπτώματα προκύπτουν σε περίπτωση λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου και τι απειλεί την άκαιρη εξάλειψη αυτής της ανεπάρκειας.

Κρυφή έλλειψη σιδήρου. Τι είναι αυτό;

Όπως έχω πει σε προηγούμενα άρθρα, υπάρχει σχετικά μικρό ποσοστό σιδήρου στο ανθρώπινο σώμα, επομένως το αποθεματικό αυτό πρέπει να αναπληρώνεται έγκαιρα. Η έλλειψη λήψης αυτού του μεταλλικού με τροφή, η μειωμένη απορρόφηση, καθώς και η κρυφή και προφανής απώλεια αίματος μειώνουν την ποσότητα φερριτίνης - μια αποθήκη σιδήρου στο σώμα. Ωστόσο, για κάποιο χρονικό διάστημα το επίπεδο του σιδήρου στον ορό και της αιμοσφαιρίνης είναι φυσιολογικό, τόσο συχνά το πρόβλημα χάνονται από τους γιατρούς. Ως αποτέλεσμα, κάτω από την κρυμμένη έλλειψη σιδήρου μπορεί να γίνει κατανοητή η εξάντληση των αποθεμάτων σιδήρου σε ιστούς και όργανα με ένα φυσιολογικό επίπεδο σιδήρου και αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Το κύριο κριτήριο για την εκτίμηση του επιπέδου της εναποτιθέμενης ορυκτής είναι το επίπεδο της φερριτίνης. Συνεπώς, αυτός ο δείκτης πρέπει πάντα να περιλαμβάνεται στην εξέταση ατόμων με υψηλό κίνδυνο αναιμίας, τα οποία περιλαμβάνουν ασθενείς με υποθυρεοειδισμό (εμφανές και υποκλινικό) και αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Μέχρι σήμερα, εκτιμάται ότι η ανισότητα λανθάνουσας ουσίας του σιδήρου ανιχνεύεται στο 20-30% των ανθρώπων και το ποσοστό των γυναικών που κινδυνεύουν να αναπτύξουν αναιμία είναι από 50 έως 86%. Όπως αποδείχθηκε, το 25% των υγιών γυναικών έχει μια κρυμμένη έλλειψη σιδήρου, η οποία αναπτύχθηκε αυθόρμητα. Μεταξύ των γυναικών με παράγοντες κινδύνου, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο και ανέρχεται στο 46,2%. Όπως μπορείτε να δείτε το πρόβλημα δεν είναι ασυνήθιστο. Εάν δεν εξαλείψετε την ανεπάρκεια σιδήρου, τότε:

 • μπορεί να περάσει στο 13,4% των περιπτώσεων
 • μπορεί να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο στο 60% των περιπτώσεων
 • μπορεί να εκδηλωθεί, δηλαδή να πάει σε μια σαφή αναιμία στο 26,6% των περιπτώσεων

Σημάδια λανθάνουσας αναιμίας ή ανεπάρκειας σιδήρου

Ίσως γνωρίζετε ότι με την ανάπτυξη της αναιμίας, υποξυγοναιμία ιστού και τροφικές αλλαγές συμβαίνουν σε αυτές, δεδομένου ότι η κύρια λειτουργία του σιδήρου είναι η μεταφορά του οξυγόνου στη σύνθεση του αίματος των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Με λανθάνουσα ανεπάρκεια, υπάρχουν επίσης υποξικά φαινόμενα και διαταραχές των τροφικών ιστών. Παραδόξως, τα μαλλιά, τα νύχια και τα δόντια αρχίζουν να υποφέρουν πρώτα. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί μερικές γυναίκες με υποθυρεοειδισμό χάνουν τα μαλλιά τους και τα νύχια τους επιδεινώνονται ακόμη και με ομαλοποιημένες ορμόνες; Αυτές οι διεργασίες σχετίζονται περισσότερο με ανεπάρκεια σιδήρου, παρά με ορμόνες του αδένα. Συχνά, σε τέτοιες περιπτώσεις, η μείωση των αποθεμάτων σιδήρου δεν διαγιγνώσκεται και η ανεπάρκεια δεν αναπληρώνεται. Ως εκ τούτου, πολλές γυναίκες διαμαρτύρονται για τη συνεχιζόμενη απώλεια μαλλιών, ακόμη και μετά την έναρξη της θεραπείας αντικατάστασης και την εξομάλυνση των επιπέδων της θυρεοειδικής ορμόνης. Έτσι, εδώ είναι σημάδια έλλειψης σιδήρου:

Αλλαγές στην πλευρά της πεπτικής οδού παρατηρούνται επίσης:

 • ατροφία του στοματικού βλεννογόνου
 • στοματίτιδα και / ή γλωσσίτιδα
 • τερηδόνα
 • διάσπαση της γεύσης με τη μορφή εθισμού σε ωμό κρέας, ζύμη, κιμωλία, κλπ.
 • ο σχηματισμός περιοχών κερατινοποίησης στο κέλυφος του οισοφάγου, η ατροφία του βλεννογόνου και του μυϊκού στρώματος του οισοφάγου
 • ατροφική γαστρίτιδα
 • δυσκολία στην κατάποση στερεών τροφών

Επιπλέον, οι άνθρωποι με κρυμμένη έλλειψη σιδήρου, όπως μυρωδιές βενζίνης, κηροζίνης, ακετόνης, καλούπι κλπ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προβλήματα με το καρδιαγγειακό σύστημα υπό μορφή φυτο-αγγειακής δυστονίας υποτονικού τύπου και τάσης λιποθυμίας, μυοκαρδιοδυστροφίας, καρδιομυοπάθεια. Δεν μιλάω για τον αστερισμό κοινών συμπτωμάτων:

 • αδυναμία
 • κόπωση
 • πονοκεφάλους
 • ζάλη
 • χρόνια κόπωση
 • μυϊκή αδυναμία και χαμηλή ανοχή στην άσκηση
 • μειώθηκαν οι συνολικές επιδόσεις
 • ωχρότητα του δέρματος και των βλεννογόνων μεμβρανών
 • χαλάρωση των χεριών και των ποδιών, ελαφρά αύξηση της θερμοκρασίας
 • ημερήσια υπνηλία
 • μειωμένη ανοσία και ευαισθησία σε μολυσματικές ασθένειες
 • λαχτάρα για γλυκά, σοκολάτα
 • ακράτεια ούρων ή παροτρύνετε να ουρείτε
 • ασταθής καρέκλα

Συμφωνείτε ότι πολλά από αυτά τα συμπτώματα δεν είναι συγκεκριμένα, μπορούν να συνοδεύσουν οποιοδήποτε άτομο και είναι πολύ παρόμοια με τα συμπτώματα του μη αντισταθμισμένου gipotiroz.

Τι απειλεί την κρυμμένη έλλειψη σιδήρου;

Συνήθως τίθεται πάντοτε το ερώτημα: "Τι θα συμβεί αν δεν αντιμετωπιστεί η έλλειψη σιδήρου;" Έχω απαντήσει εν μέρει ήδη στην παραπάνω ερώτηση, όπου ανέφερα στατιστικά στοιχεία. Τι θα συμβεί σε όσους έχουν ανεπάρκεια σιδήρου, αλλά δεν μετατρέπεται σε αναιμία; Ξένοι επιστήμονες λένε ότι τίποτα δεν είναι καλό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά. Μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το επίπεδο IQ των κοριτσιών με ανεπάρκεια ορυκτών είναι χαμηλότερο από αυτό των συνομηλίκων τους, αλλά χωρίς έλλειμμα. Τα παιδιά με έλλειψη σιδήρου είναι πιο ερεθισμένα και ανήσυχα λόγω της αυξημένης σύνθεσης της αδρεναλίνης και της νορεπινεφρίνης από τα επινεφρίδια. Η μειωμένη ανοσία απειλεί την υγεία όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων με ανεπάρκεια σιδήρου. Δεν μιλάω για προβλήματα με τον θυρεοειδή αδένα. Επιπλέον, υπάρχουν έργα στα οποία είναι εμφανής η σχέση μεταξύ πρώιμης αποβολής σε γυναίκες με ανεπάρκεια σιδήρου. Αλωπεκία, πρώιμα γκρίζα μαλλιά και θαμπό μαλλιά - η τιμή που καταβάλλεται για το χαμηλό επίπεδο σιδήρου στο σώμα. Συμφωνώ ότι η φαλάκρα και η γκρίζα, ως σημάδια γήρανσης, δεν είναι χαρά για κανέναν. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι σας κατέστη σαφές ότι η κρυμμένη έλλειψη σιδήρου πρέπει να εξαλειφθεί, καθώς δεν μπορεί να αναμένεται τίποτα καλό. Επομένως, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί η λανθάνουσα έλλειψη σιδήρου, καθώς και η αναιμία.

Πώς να αποκαλύψει κρυμμένη αναιμία;

Προκειμένου να ανιχνευθεί έλλειψη σιδήρου, αρκεί να δοθεί αίμα για τη φερριτίνη, αλλά σε ορισμένα εργαστήρια μπορεί να μην γίνει, καθώς και πολλοί παράγοντες που μπορούν να δώσουν ψευδείς φυσιολογικούς δείκτες. Συνεπώς, μαζί με τη φερριτίνη πρέπει να δώσετε αίμα σε:

 • OZHSS (συνολική ικανότητα σύνδεσης σιδήρου)
 • ο σίδηρος στον ορό

Στη συνέχεια, υπολογίστε το ποσοστό κορεσμού της τρανσφερίνης με σίδηρο χρησιμοποιώντας τον τύπο: (σίδηρος / OZHSS) * 100%. Εάν ο δείκτης είναι μικρότερος από 16%, αυτό είναι ακριβώς έλλειψη σιδήρου, εάν ο δείκτης είναι μικρότερος από 25%, τότε η έλλειψη σιδήρου είναι υπό αμφισβήτηση και συνιστάται δοκιμαστική θεραπεία με σκευάσματα σιδήρου. Και για το ποιο φάρμακο θα επιλέξει να καλύψει την έλλειψη ορυκτών, θα σας πω με το επόμενο άρθρο. Εγγραφείτε στις ενημερώσεις ιστολογίου που δεν το έχουν κάνει ακόμα για να τις λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτό σας λέω αντίο, αλλά όχι για πολύ. Με ζεστασιά και φροντίδα, η ενδοκρινολόγος Dilyara Lebedeva

Η έλλειψη σιδήρου είναι μια κοινή παθολογία που αναπτύσσεται λόγω της μείωσης των αποθεμάτων σιδήρου στο σώμα (λόγω ακατάλληλου τρόπου ζωής, διατροφής και άλλων παραγόντων). Το άρθρο περιγράφει τα σημεία και τα συμπτώματα της ανεπάρκειας σιδήρου και της λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου, τις διατροφικές συνήθειες παρουσία ανεπάρκειας σιδήρου στο σώμα, τα οποία βοηθούν στην αποκατάσταση των φυσιολογικών επιπέδων σιδήρου στο αίμα.

Σημάδια έλλειψης σιδήρου

 1. Αδυναμία, πονοκέφαλος, ζάλη.
 2. Νωθρότητα, αδυναμία εστίασης.
 3. Δυσκολίες στην άσκηση σωματικών δραστηριοτήτων.
 4. Ταχυκαρδία (καρδιακές παλλιέργειες);
 5. Ξηροστομία, πόνος στη γλώσσα, ατροφία των θηλών.
 6. Αλωπεκία;
 7. Μπλε λευκά μάτια.
 8. Η διαστρέβλωση των γευστικών προτιμήσεων παρατηρείται συχνά: η επιθυμία να φάει πηλό, η γη - γεωφαγία, η επιθυμία να φάει πάγο - πακοφαγία, η επιθυμία να φάει άμυλο, χαρτί - αμυλοφαγία?
 9. Αίσθημα δυσφορίας στα πόδια σε ηρεμία, κίνηση εν κινήσει.
 10. Επιδείνωση των νόσων: στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, άνοια.

Λανθάνουσα έλλειψη σιδήρου

Πρόκειται για ένα στάδιο πριν από την αναιμία της ανεπάρκειας σιδήρου, «αναιμία χωρίς αναιμία». Χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

 • Κανονικό επίπεδο αιμοσφαιρίνης.
 • Μείωση των επιπέδων σιδήρου στον ορό και στην αποθήκη.
 • Αυξημένη απορρόφηση σιδήρου στο πεπτικό σύστημα.
 • Έλλειψη αιμοσιδεδίνης σε μακροφάγα.
 • Αυξημένη ικανότητα δέσμευσης σιδήρου στον ορό.
 • Η παρουσία εκδηλώσεων ιστού (sideropenia).

Σιδηροπενικό (σύνδρομο ανεπάρκειας σιδήρου) συμπτώματα:

Διατροφή με ανεπάρκεια σιδήρου

Είναι απαραίτητο να διαφοροποιήσετε τη διατροφή με τις τροφές που περιέχουν σίδηρο:

 • Συνιστώμενα προϊόντα κρέατος (μοσχάρι), παραπροϊόντα σφαγίων (γλώσσα, νεφρά, ήπαρ).
 • Προϊόντα φυτικής προέλευσης: σόγια, φασόλια, μπιζέλια, μαϊντανός, σπανάκι, δαμάσκηνα, αποξηραμένα βερίκοκα, σταφίδες, ρόδια, φαγόπυρο, ρύζι, ψωμί.
 • Ο σίδηρος στα γαλακτοκομικά προϊόντα και το γάλα περιέχει λίγα, επιπλέον, απορροφάται χειρότερα.
 • Αποκλείστε προσωρινά προϊόντα που περιέχουν εσπεριδοειδή, κακάο, σοκολάτα, τσάι, τα οποία εμποδίζουν την απορρόφηση σιδήρου.
 • Η απορρόφηση του σιδήρου συμβάλλει στην προσθήκη σε τρόφιμα εσπεριδοειδών, καρπών και καρπών χωρίς πολτό, ασκορβικού οξέος.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σιδηρούχο μεταλλικό νερό.
 • Για να μειώσετε την πιθανότητα εμφάνισης δυσκοιλιότητας ενώ παίρνετε συμπληρώματα σιδήρου, είναι απαραίτητο να αυξήσετε τις διαιτητικές ίνες στη διατροφή.

Ποιες δοκιμές γνωρίζετε για την κρυφή έλλειψη σιδήρου στο αίμα;

Καλή μέρα! Εκείνοι που μας προσχώρησαν πρόσφατα, αναρωτιούνται πιθανώς ποιο είναι το σημείο έλλειψης σιδήρου και προβλήματα με τον θυρεοειδή αδένα. Ως εκ τούτου, ποιος δεν γνωρίζει για αυτή τη σχέση, σας παρακαλώ να διαβάσετε τα δύο προηγούμενα άρθρα για να διαπιστώσετε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στο άρθρο "Η έλλειψη σιδήρου και ο υποθυρεοειδισμός: πού είναι η σύνδεση;" Θα μάθετε πώς επηρεάζονται το επίπεδο του σιδήρου και του θυρεοειδούς αδένα και στο άρθρο "Διάγνωση της έλλειψης σιδήρου" θα ανακαλύψετε μια εντελώς νέα προσέγγιση στη διάγνωση της έλλειψης σιδήρου. Υποσχέθηκα στους τακτικούς αναγνώστες ότι θα μιλήσω για τη θεραπεία της αναιμίας, αλλά θα το κάνω στο επόμενο άρθρο και σήμερα θέλω να επισημάνω λεπτομερέστερα το ζήτημα της λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου και της λανθάνουσας αναιμίας, διότι υποψιάζομαι ότι αυτό το πρόβλημα δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από πολλούς, αλλά μάταια. Θα σας δείξω ποια μη ειδικά συμπτώματα προκύπτουν σε περίπτωση λανθάνουσας ανεπάρκειας σιδήρου και τι απειλεί την άκαιρη εξάλειψη αυτής της ανεπάρκειας.

Κρυφή έλλειψη σιδήρου. Τι είναι αυτό;

Ο σίδηρος στον ορό είναι ένας από τους δείκτες της έλλειψης σιδήρου και της αναιμίας. Διαβάστε για τη διάγνωση της αναιμίας στο άρθρο "Διάγνωση της αναιμίας. Ποιες δοκιμές θα πρέπει να λαμβάνονται; "

Το σίδερο είναι

ένα από τα ζωτικά ιχνοστοιχεία του ανθρώπινου σώματος, εμπλέκεται στη μεταφορά οξυγόνου, αναπνοής ιστού, διεργασίες αποτοξίνωσης, κυτταρική διαίρεση, μετάδοση γενετικών πληροφοριών και προστασία από μολύνσεις.

Όταν μιλάνε για τη μελέτη του επιπέδου του «σιδήρου στο αίμα», συνεπάγεται την αξιολόγηση μόνο εκείνου του μέρους του σιδήρου που σχετίζεται με την τρανσφερρίνη (η κύρια μορφή μεταφοράς σιδήρου), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο σίδηρος στην αιμοσφαιρίνη.

Το ανθρώπινο σώμα περιέχει 3-4 γραμμάρια σιδήρου ή 50 mg / kg στους άνδρες και 35 mg / kg σε γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία (13-50 ετών). Το 95% του σιδήρου ανακυκλώνεται συνεχώς - ανανεώνεται πολλές φορές - από παλιά ερυθρά αιμοσφαίρια που επιστρέφει νεαρά (στα δικτυοκύτταρα). Ως εκ τούτου, για ένα υγιές άτομο, χρειάζεστε κάθε μέρα για να τροφοδοτείτε τα αποθέματα σιδήρου κατά 5%. Αλλά, αν οι ανάγκες είναι αυξημένες ή.

Σίδερο και φαγητό

Στα ζωικά προϊόντα υπάρχει ένα λεγόμενο. heme σίδηρο, το οποίο απορροφάται καλύτερα από το μη-heme σίδηρο από προϊόντα φυτικής προέλευσης (15-35% έναντι 2-20%).

Ταυτόχρονα, η απορρόφηση του σιδήρου εκτός του αιμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους συναφείς παράγοντες, για παράδειγμα, η ταννίνη που περιέχεται στο τσάι και στον καφέ επιδεινώνει την απορροφητικότητα σιδήρου, καθώς το φυτικό οξύ στα όσπρια, τα καρύδια, τους σπόρους και τα δημητριακά επιδεινώνεται.

Η πρωτεΐνη σόγιας μπορεί να δημιουργήσει μια αδιάλυτη ένωση με σίδηρο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το γάλα και τα αυγά δεν αποτελούν επαρκή πηγή σιδήρου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι γαλακτοί χορτοφάγοι είναι τόσο ευαίσθητοι σε έλλειψη σιδήρου όπως χορτοφάγοι και βέγκαν.

Συχνά υπάρχει σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, που συνίσταται στην ταλαιπωρία των ποδιών σε ηρεμία, που μεταφέρονται σε κίνηση.

Η ανεπάρκεια σιδήρου συνδέεται με τη βουτοουρία, την ερυθρότητα των ούρων μετά από την κατανάλωση τεύτλων.

Διάγνωση ανεπάρκειας σιδήρου

Εάν το αποτέλεσμα.

Ο σίδηρος είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά του αίματος, το οποίο αποτελεί απαραίτητο συστατικό της αιμοσφαιρίνης και συμμετέχει άμεσα στη διαδικασία σχηματισμού αίματος. Ένα επαρκές επίπεδο σιδήρου στο σώμα είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η διαδικασία δέσμευσης, μεταφοράς και μεταφοράς οξυγόνου κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του αίματος. Το σίδερο εισέρχεται στο σώμα μας με τροφή, και αφού απορροφηθεί στο έντερο, μεταφέρεται μέσω των αιμοφόρων αγγείων. Τα αποθέματα σιδήρου στο σώμα αποτίθενται στο ήπαρ, στο μυελό των οστών και στον σπλήνα.

Για να διατηρήσετε ένα βέλτιστο επίπεδο σιδήρου στο αίμα, πρέπει κανονικά να τρώτε τροφές πλούσιες σε αυτό το ιχνοστοιχείο: κρέας και συκώτι, ψάρι, γάλα, αυγά, σόγια, φασόλια, μπιζέλια, φαγόπυρο, πλιγούρι βρώμης και κεχρί κεχρί, ρόδια, καρύδια. Στο γυναικείο σώμα η ανάγκη για σίδηρο είναι σχεδόν δύο φορές υψηλότερη από αυτή του αρσενικού. Αυτό οφείλεται στην εμμηνόρροια, κατά την οποία το σώμα της γυναίκας χάνει σημαντικό αριθμό σιδήρου. Κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας οι γυναίκες χρειάζονται σίδηρο.

Ο συντάκτης: Nikolai Grinko. Ίσως αισθάνεστε λίγο άρρωστος στην ευτυχία τον τελευταίο καιρό; Ίσως ακόμη και ο γιατρός σας δεν μπορεί να καταλάβει γιατί. Συμβαίνει, έτσι δεν είναι;

Εδώ είναι μια μικρή σύσταση - μάθετε όλα τα σημάδια έλλειψης σιδήρου στο σώμα και πώς να τα λύσετε.

Η ανεπάρκεια σιδήρου είναι η πιο κοινή διατροφική διαταραχή στον κόσμο, που επηρεάζει περισσότερο από το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού!

Έτσι, το ιατρικό επιστημονικό περιοδικό "Ο θεράπων ιατρός" αναφέρει ότι στις περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπάρχει σαφής τάση αύξησης της συχνότητας των ανωμαλιών σιδήρου (WDN) και των αναιμιών από έλλειψη σιδήρου (IDA) στις γυναίκες, ιδιαίτερα στις εγκύους και τα μικρά παιδιά.

Υπάρχει μια επίδραση της αναιμίας της ανεπάρκειας σιδήρου στην ανάπτυξη της εγκυμοσύνης και στη συνέχεια στο πέρασμα του τοκετού, στην πιθανή παθολογία του εμβρύου και του νεογέννητου παιδιού.

Φυσικά, οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από διατροφικές ανεπάρκειες βρίσκονται σε χώρες του τρίτου κόσμου, αλλά.

Η έλλειψη σιδήρου είναι ο πιο κοινός τύπος διατροφικής ανεπάρκειας στον κόσμο. Και όχι μόνο οι κάτοικοι των φτωχών χωρών υποφέρουν από αυτό. Η έλλειψη σιδήρου είναι η μόνη σημαντική διατροφική ανεπάρκεια στις ανεπτυγμένες χώρες.

Στο ανθρώπινο σώμα είναι περίπου 4,5 γραμμάρια σιδήρου. Εκτελεί διάφορες ζωτικές λειτουργίες. Χωρίς σίδηρο, δεν υπάρχει αιμοσφαιρίνη, ο ρόλος της οποίας είναι η παροχή οξυγόνου στους ιστούς. Το μεγαλύτερο μέρος του σιδήρου βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Το υπόλοιπο αποθηκεύεται στο ήπαρ, σε μόρια φερριτίνης.

Η φεριτίνη επιτρέπει στο σώμα να διατηρεί το σίδηρο σε μια μη τοξική, άμεσα διαθέσιμη μορφή από την οποία μπορεί να κινητοποιηθεί για την παραγωγή αιμοσφαιρίνης. Όταν η ανεπάρκεια σιδήρου αρχικά γίνεται λιγότερο φερριτίνη, και στη συνέχεια μειώνεται το επίπεδο αιμοσφαιρίνης και ξεκινά η αναιμία από ανεπάρκεια σιδήρου.

Εάν υπάρχει λιγότερος σίδηρος από τον απαιτούμενο, αλλά δεν έχει ακόμη συμβεί αναιμία, οι γιατροί μιλούν για λανθάνουσα (κρυφή) ανεπάρκεια σιδήρου.

Ένα αίμα μετρά σε αυτό το στάδιο θα δείξει.

Ίσως αισθάνεστε λίγο άρρωστος στην ευτυχία τον τελευταίο καιρό; Ίσως ακόμη και ο γιατρός σας δεν μπορεί να καταλάβει γιατί. Συμβαίνει, έτσι δεν είναι;

Εδώ είναι μια μικρή σύσταση - μάθετε όλα τα σημάδια έλλειψης σιδήρου στο σώμα και πώς να τα λύσετε.

Η ανεπάρκεια σιδήρου είναι η πιο κοινή διατροφική διαταραχή στον κόσμο, που επηρεάζει περισσότερο από το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού!

Έτσι, το ιατρικό επιστημονικό περιοδικό "Ο θεράπων ιατρός" αναφέρει ότι στις περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπάρχει σαφής τάση αύξησης της συχνότητας των ανωμαλιών σιδήρου (WDN) και των αναιμιών από έλλειψη σιδήρου (IDA) στις γυναίκες, ιδιαίτερα στις εγκύους και τα μικρά παιδιά.

Υπάρχει μια επίδραση της αναιμίας της ανεπάρκειας σιδήρου στην ανάπτυξη της εγκυμοσύνης και στη συνέχεια στο πέρασμα του τοκετού, στην πιθανή παθολογία του εμβρύου και του νεογέννητου παιδιού.

Φυσικά, οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από διατροφικές ανεπάρκειες βρίσκονται σε χώρες του τρίτου κόσμου, αλλά αυτό, όπως είδαμε ήδη.

Τα μέταλλα που συνθέτουν το αίμα παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στη ζωή της ζωής όλων, χωρίς εξαίρεση, ζωντανούς οργανισμούς. Διεγείρουν τις μεταβολικές διεργασίες, επηρεάζουν την ανάπτυξη, την κληρονομικότητα, την αναπαραγωγή, συμμετέχουν ενεργά στον σχηματισμό αίματος και εκτελούν διάφορες άλλες ζωτικές λειτουργίες. Ίσως το πιο ευεργετικό από αυτά τα μικροστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα είναι ο σίδηρος.

Παρά το γεγονός ότι η περιεκτικότητα αυτού του μετάλλου στο ανθρώπινο αίμα είναι αμελητέα (μέχρι 5 γραμμάρια ενήλικων και περίπου 350 χιλιοστόγραμμα στα νεογέννητα), χάρη σ 'αυτόν, εμφανίζεται στον οργανισμό μια αδιάκοπη παροχή οξυγόνου σε όλα τα εσωτερικά όργανα και τους ιστούς. Περίπου το 70% της συνολικής ποσότητας σιδήρου που περιέχεται στο σώμα χρησιμοποιείται για τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης, κρυμμένο σε ερυθρά αιμοσφαίρια, το 5-10% είναι μυοσφαιρίνη, η οποία συμμετέχει στην ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στους μυϊκούς ιστούς, το 20-25% διατηρείται στο ήπαρ και περίπου 0, Το 1% του μετάλλου δεσμεύεται με την πρωτεΐνη τρανσφερίνης στο πλάσμα αίματος.

Η αναιμία λόγω ανεπάρκειας σιδήρου (IDA) είναι μια διαταραχή του αίματος που προκαλείται από ανεπαρκή πρόσληψη σιδήρου στο σώμα ή μειωμένη χρήση σιδήρου. Το IDA δεν είναι πρωτογενής ασθένεια, αλλά οφείλεται πάντοτε σε οποιαδήποτε παθολογία. Η ανεπάρκεια σιδήρου στο σώμα οδηγεί σε διαταραχή του σχηματισμού αίματος - η σύνθεση της αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρα διαταράσσεται, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού και των λειτουργικών ικανοτήτων τους.

Η αναιμία της ανεπάρκειας σιδήρου είναι η πιο κοινή παθολογία του συστήματος αίματος και η πιο κοινή αναιμία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη έχουν ανεπάρκεια σιδήρου στο σώμα. Κάπως συχνότερα, αυτή η ασθένεια επηρεάζει τις γυναίκες, η οποία σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, το θηλασμό και την περιστασιακή απώλεια αίματος κατά την εμμηνόρροια.

Ενδιαφέροντα γεγονότα
Η πρώτη τεκμηριωμένη αναφορά της αναιμίας από έλλειψη σιδήρου χρονολογείται από το 1554. Σε εκείνες τις ημέρες, αυτή η ασθένεια υπέστη.

Η αναιμία είναι μια κατάσταση στην οποία το περιεχόμενο των λειτουργικά πλήρων ερυθρών αιμοσφαιρίων (ερυθροκύτταρα) μειώνεται στο αίμα. Ποσοτικά, εκφράζεται από τον βαθμό μείωσης της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης - της χρωστικής που περιέχει σίδηρο των ερυθρών αιμοσφαιρίων, δίνοντας στο αίμα ένα κόκκινο χρώμα.

Προκειμένου να κατανοήσετε τα αίτια της μείωσης της αιμοσφαιρίνης στο αίμα, πρέπει να γνωρίζετε τον μηχανισμό του σχηματισμού του στο σώμα. Η αιμοσφαιρίνη είναι μια πολύπλοκη ένωση σιδήρου και πρωτεΐνης που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια (Ερυθροκύτταρα).

Η κύρια λειτουργία της αιμοσφαιρίνης είναι να συμμετέχει στη μεταφορά μορίων οξυγόνου στα όργανα και τους ιστούς του σώματος με συνεχή σύλληψη οξυγόνου στους πνεύμονες και επαναφορά σε όλες τις δομές που χρειάζονται περαιτέρω οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις και λήψη ενέργειας για τη ζωτική δραστηριότητα του σώματος.

Για τον σχηματισμό αιμοσφαιρίνης απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Επαρκής περιεκτικότητα σιδήρου σε τρόφιμα που καταναλώνονται.
2. Κανονική.

Σχετικά Με Εμάς

Το ορμονικό υπόβαθρο, αφενός, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και, αφετέρου, αποτελεί δείκτη της κατάστασης του σώματος.Υπάρχουν διάφορες εργαστηριακές μελέτες που σας επιτρέπουν να αξιολογήσετε το επίπεδο των ορμονών.